Szakirányok

A Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán négy szakirányon tanulhatnak magyarul a felvételt nyert hallgatók. Az alapképzésen (BSC.) kínált három szakirány a következő: bank és pénzügy; marketing; menedzsment.

Bank és pénzügy

A Bank- és pénzügy szak egyike a magyar tagozat elsőként indított szakjainak. A szakirány hagyományosan a legkeresettebbek közé tartozik, évente a legnagyobb csoportszám is ezen a szakirányon van. A képzés teljes mértékben magyarul hallgatható, ugyanakkor a szakkifejezések román és angol nyelvű megismertetésére is hangsúly van fektetve.

A szakirány munkaerő-piaci tapasztalatai igen kedvezőek. A végzettek elhelyezkedése problémamentes, a munkáltatók mind a magán-, mind a közszférában szívesen alkalmazzák őket. A képzésről kikerülő szakembereket elsősorban a gazdálkodó szervezetek (kis-, közép- és nagyvállalatok, bankok, tanácsadó és elemző cégek, biztosítók, magánnyugdíjalapok, könyvelőcégek, brókertársaságok, pályázatíró cégek), továbbá az államháztartás intézményei (minisztériumok, önkormányzatok, adóhivatalok szervei) és nonprofit szervezetek alkalmazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodási folyamatok előkészítésére, összehangolására és szervezésére. Nem utolsó sorban a szakirány megfelelő tudásanyagot biztosít akár saját vállalkozások indítására és menedzselésére is.

A képzés többek között olyan kérdésekre keresi a választ, mint: hogyan hozzák meg a vállalatok beruházási döntéseiket, miből finanszírozzák ezeket, hogyan értelmezzük a pénzügyi kimutatásokban rejlő információkat, milyen folyamatok játszódnak le egy bank mindennapi működése során, hogyan működnek a biztosítótársaságok és brókercégek, hogyan hozzunk befektetési döntéseket.

Marketing
A 2000-ben indult marketing szakirány célja, olyan szakemberek képzése, akik a vállalat piaci ügyleteit képesek sikeresen megtervezni és lebonyolítani. A diákok, megismerve a marketing szerepét, megtanulják elemezni és kezelni a vállalat gazdasági környezetét és annak kapcsolatait. Az alapképzésben részt vevő diák részletes betekintést nyer a marketing tevékenységi területeibe és eszköztárába, olyan tantárgyak tanulmányozása által, mint marketingkutatás, fogyasztói magatartás, nemzetközi marketing, értékesítésösztönzés és -irányítás, szolgáltatásmarketing, üzleti tárgyalás, beszerzés. A szakirány elvégzése során a diákok elsajátítják magyar, román és valamely más nemzetközi nyelven az üzleti és marketing fogalomtárat és annak helyes használatát. Képesek lesznek olyan feladatok ellátására, mint egy piackutatás megtervezése és végrehajtása, a kínálat megtervezése, reklám és promóciós tevékenységek tervezése, az értékesítés menedzselése, marketingstratégia kidolgozása és végrehajtása, versenytársfigyelés és elemzés, ügyfélkapcsolat, merchandising, beszerzés, üzletkötés, márkaépítés és marketing tanácsadás. A marketing a profit és nonprofit szférában is jelen van, a termelés és szolgáltatások területén egyaránt alkalmazható tudástárként.

Menedzsment
 A Menedzsment szakirány három évvel ezelőtti elindítása önmagában is a piaci- és a hallgatói igényekre való rugalmas reagálás egyik kézzelfogható bizonyítékának tekinthető. A képzés fő célja, hogy a végzős hallgatók olyan vállalatvezetői tudással legyenek felvértezve, amely lehetővé teszi számukra a valós vállalati döntési helyzetekben való helytállást, beleértve a saját vállalkozás indítását és vezetését. A képzés olyan kulcsterületekre összpontosít, mint: szolgáltató és termelő cégek vezetési sajátosságai, emberek és emberi csoportok vezetésének és szervezésének módszerei, áruelosztási- és szállítási rendszerek felépítése és működtetése, a vállalati stratégia alkotásának folyamata, a különböző piacokkal kapcsolatos ismeretek, vagy a vállalati tevékenységek anyagi háttérfolyamataival kapcsolatos döntések. A képzés gyakorlati órái hangsúlyozottan esettanulmány jellegűek, amelyek során a hallgatók túlnyomórészt olyan valós vállalat életéből származó esettanulmányokkal találkoznak, amelyek egyéni vagy csoportos megoldása során az üzleti élet gyakorlati kihívásaira készülhetnek fel. A szakirány végzettjei a gyakorlati és elméleti tudásuk birtokában saját cégalapítás és működtetés mellett szervezéssel, vezetéssel vagy a vállalati működés más területeivel kapcsolatos munkakörök betöltésére pályázhatnak igen jó eséllyel, ami egyes munkakörökben a szerzett tapasztalat kiemelkedő vezetői karrierpálya kezdetét jelentheti.


Forrás
: http://econ.ubbcluj.ro/ 

Megosztás

Látogass meg Facebook-on is

Árfolyam

1970-01-01

Levelezőlista

Powered by us.groups.yahoo.com

Partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
 

Keresés