Gólyatábor

A Gólyatábor célja összerázni az 1. éves gólyákat, megismertetni őket egymással, beavatást adni nekik az egyetem életbe szakmailag, társaságilag, diákszervezetileg.

A tábor célcsoportja az 1. éves közgazdaságtan hallgatók.

A program a diákok ismerkedési, egyetemi életbe való beavatási igényére válaszol szórakoztató formában, de úgy, hogy közben a szakmaiságba, illetve az egyetemi életbe is beavatásra kerülnek, így felkészítve az 1. éveseket az egyetemi életre.