Általános rendelkezések

Elnevezés: Kolozsvári Magyar Diákszövetség Közgazdász Klubja

Rövidítése: KGK

Logó: 

Székhely: A KGK székhelye megegyezik a Kolozsvári Magyar Diákszövetség székhelyével. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség székhely változása automatikusan maga után vonja a KGK székhelyének változását is.

A KGK Alapszabályzata összhangban kell legyen a KMDSZ Alapszabályzatával. Abban az esetben, ha ellentmondásos tételeket tartalmaz a jelen alapszabályzat a KMDSZ alapszabályzattal szemben, akkor a KMDSZ alapszabályzat szerint kell eljárni. Mindezek ellenére, a KGK megtartja önnálló felépítési és mûködési szerkezetét.