Záró rendelkezések

  • A KGK dokumentumai, a dokumentum típusa szerint csak valamely elnökségi tag aláírásával érvényesek. Bármely terület, típus ami nem sorolható egyértelmûen az adott alelnökök hatáskörébe, az elnök aláírását igénylik.
  • A KGK megszûnik, ha elveszíti tagjait, vagy ha a rendes tagok 95%-a aláírja a Feloszlatási Kérvényt és ezt a Közgyûlés legalább ilyen arányban el is fogadja.
  • A jelen alapszabályzatban szereplõ százalékos meghatározások kiszámításánál, mindig fel kell kerekíteni az adott számot akár meghaladja a tizedes rész az ötven századot, akár nem.